Konglomerat - czym jest? Rodzaje, właściwości, zastosowanie, cena

KonglomeratKonglomerat to pojęcie, które na myśl może przywodzić nie tylko materiały stosowane w budownictwie. W odniesieniu do tej dziedziny termin stosuje dla dwóch rodzajów materiału - konglomeratu naturalnego oraz sztucznego. Czym są te materiały, jak powstają, jakie mają właściwości, jakie znajdują zastosowanie i jak kształtują się ich ceny? Odpowiedzi poniżej.

Konglomerat naturalny - czym jest?

Konglomeraty występujące w naturze to lite skały osadowe. Składają się one z różnych ziaren np. żwiru lub fragmentów innych skał. Od innych luźnych skał różni je to, że jest złączony za pomocą lepiszcza. Lepiszcze jest spoiwem, które łączy ze sobą poszczególne ziarna minerałów. To zgromadzona pomiędzy poszczególnymi ziarnami skał substancja, powodująca złączenie ich ze sobą. W zależności od składu chemicznego wyszczególniane są różne rodzaje lepiszczy, m.in. wapienne, krzemionkowe i ilaste. Spoiwa klasyfikuje się także ze względu na to, jaki mają kontakt z ziarnami. W związku z tym wyróżnia się spoiwa, które:

 • rozdzielają poszczególne ziarna,
 • wypełniają pory danej skały,
 • występują na granicach ziaren.

Konglomerat naturalny

Naturalne konglomeraty są nazywane także zlepieńcami, a ich nazwa wynika z faktu, że ziarna skalne są "zlepione" ze sobą za pomocą spoiwa.

Rodzaje konglomeratów naturalnych

Zlepieńce charakteryzują się tym, że ich skład opiera się głównie na otoczakach, czyli fragmentach skał o gładkich krawędziach. W związku z tym konglomeraty naturalne dzielą się, podobnie jak żwiry na dwa podstawowe rodzaje:

 • polimiktyczne, czyli zawierające różne rodzaje fragmentów skalnych,
 • oligomiktyczne, czyli bardzo ubogie lub zubożałe konglomeraty.

Konglomerat sztuczny - czym jest?

Konglomerat sztuczny jest wytworem przemysłu. To materiał budowlany powstały z odpowiednio wyselekcjonowanego grysu stanowiącego ok. 95% mieszanki oraz żywicy poliestrowej. Ta druga substancja pełni rolę łącznika gwarantującego pożądane właściwości fizyczne i mechaniczne. Taka mieszanka umożliwia uzyskanie materiału, który parametrami technicznymi przewyższa kamień będący jego podstawą. Konglomeraty są produkowane na szeroką skalę, co gwarantuje możliwość kontrolowania ich parametrów fizycznych, koloru oraz jakości.

Jak powstaje konglomerat przemysłowy?

Produkcja konglomeratu rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego kamienia. Do tego celu używane są naturalne kamienie oraz te pochodzące z recyklingu. Często do konglomeratu dodawane są także ceramika oraz fragmenty szkła i luster. Połączone są one spoiwem w postaci żywicy epoksydowej, ale też często betonu i podobnych mieszanek. Wszystko zależy od tego, jakie właściwości konglomeratu się chce uzyskać i gdzie będzie on później stosowany. Tak przygotowana mieszanka jest wlewna do odpowiedniej formy, aby powstał z niej blok skalny, a raczej fragment na wzór płyty kamiennej. Następnie docina się go do odpowiedniego formatu.

Jak wygląda konglomerat?

Konglomeraty są produkowane w różnych wzorach i kolorach. Nie ma nawet jednej dominującej, charakterystycznej barwy. Swoim wyglądem przypominają inne kamienie stosowane w budownictwie jak granit oraz marmur.

Rodzaje konglomeratów

Konglomeraty można podzielić ze względu na rodzaj kamieni użytych w procesie produkcji oraz ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa. Ze względu na rodzaj użytych kamieni konglomeraty dzieli się na:

 • marmurowe,
 • granitowe,
 • kwarcowe.

Nie trzeba wyjaśniać, że poszczególne rodzaje konglomeratu mają w sobie granit, marmur lub kwarc. Dzięki temu przejmują one właściwości kamienia, który jest ich podstawowym budulcem.

Podział ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa wyróżnia konglomeraty z wyprodukowane z użyciem:

 • żywicy epoksydowej,
 • cementu hydraulicznego,
 • mieszanki tych dwóch spoiw.

Oprócz żywicy epoksydowej do spoiwa mogą być dodawane także inne polimery, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. Jedynym zastrzeżeniem jest fakt, aby procesy przeprowadzane z udziałem danych polimerów nie były odwracalne.

Konglomeraty sztuczne

Parametry konglomeratu

Określenie dokładnych parametrów konglomeratu jest trudne, nawet po przyjęciu szerokiego zakresu dla każdego parametru. Wynika to z faktu, że materiał ten powstaje w sposób sztuczny, a to uniemożliwia tworzenie konglomeratów o takich samych właściwościach. Co więcej, producenci tworzą różne rodzaje konglomeratu sprawdzające się w innych warunkach. Można przyjąć, że konglomeraty mają podobne właściwości do skał, które są ich podstawowym budulcem. Często są one jednak lepsze, z uwagi na dodatek spoiwa. Nie da się zatem wykazać dokładnych parametrów jak twardość, gęstość itp. Wszystko zależy od producenta oraz zastosowanych do wyrobu materiałów.

Właściwości konglomeratu

Konglomerat, podobnie jak inne materiały budowlane odznacza się charakterystycznymi cechami.

Należą do nich:

 • wysoka twardość, często wyższa niż w przypadku kamieni, które są zawarte w jego składzie,
 • odporność na zarysowania,
 • łatwe w utrzymaniu, konserwacji i czyszczeniu,
 • odporność mechaniczna,
 • bardzo długi okres gwarancji sięgający 25 lat,
 • szeroki wybór wzorów i kolorów,
 • powtarzalność wzorów i kolorów,
 • łatwa obróbka i możliwość dostosowania kształtu do potrzeb,
 • niska odporność na wysoką temperaturę,
 • niższa cena niż granitu, marmuru, ale wyższa niż innych rozwiązań, np. blatów ceramicznych,
 • konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu do montażu,
 • niższa gęstość, a tym samym niższa waga niż w przypadku kamienia,
 • osiąganie temperaturę otoczenia,
 • ma właściwości antybakteryjne i jest kwasoodporny.

Zastosowanie

Wymienione w poprzednim akapicie cechy warunkują zastosowanie konglomeratu. Jest to przede wszystkim doskonała alternatywa dla naturalnych kamieni, przez co konglomeraty mają podobne zastosowanie do naturalnych kamieni. Jak już wspomniano, nie jest on produktem w pełni naturalnym, ale wygląda i sprawuje się równie dobrze.

Konglomeraty są używane m.in. do produkcji:

 • elewacji,
 • okładzin wewnętrznych,
 • podłóg i posadzek,
 • schodów,
 • blatów i parapetów

Jak widać, konglomerat jest stosowany znacznie częściej wewnątrz budynków, niż na zewnątrz. Z uwagi na swoje właściwości może mieć kontakt z jedzeniem oraz wodą pitną. Dlatego tak chętnie montowany jest w łazienkach i kuchniach. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to konieczność ochrony tego materiału przed wysoką temperaturą.

Cena

Koszty związane z zamontowaniem w domu elementów z konglomeratu są zróżnicowane. Wynika to z faktu, że w sprzedaży dostępne są różne rodzaje tego materiału, wytwarzane innymi metodami produkcyjnymi. Cena może inaczej kształtować się w zależności od tego, w jakiej formie jest sprzedawany konglomerat. Przykładem może być konglomerat kwarcowy, którego cena waha się od kilkudziesięciu złotych za 1m2 do kwot liczonych nawet w tysiącach złotych za 1m2.

Nie ma wątpliwości, że konglomerat jest ciekawą i jednocześnie przewidywalną alternatywą dla tradycyjnych, naturalnych kamieni stosowanych w budownictwie.

Komentarze