Rośliny doniczkowe - uprawa, pielęgnacja, wymagania

Uprawa roślin doniczkowychDzisiejsza uprawa roślin doniczkowych nieco różni się od sposobu, w jaki robili to nasi dziadkowie. Współczesne trendy i nowoczesny wystrój mieszkań przeznaczają roślinom nieco więcej miejsca w przestrzeni naszego domu, a także przypisują im poważniejszą funkcję. Dziś rośliny doniczkowe często kształtują wygląd całego wnętrza, optycznie je ocieplając. We współczesnych mieszkaniach zieleń została wkomponowana nie tylko w krajobraz okienny, lecz pełni także funkcje ścian i wspaniałych, bujnych motywów wzbogacających nasze pomieszczenia.

Stawiając na bogactwo roślin w wystroju wnętrz, zaczęto konstruować dla nich specjalnie meble tworzące wraz z nimi współgrającą całość, a jednocześnie będące podstawami do ustawiania doniczek z całym bogactwem zieleni. W dobrej i odpowiedzialnej uprawie roślin nie brakuje jednak wielu pytań i trudności, które ze względu na dobro kwiatów, powinniśmy rozwiązywać. Są to przede wszystkim podstawowe pytania o wymagania i sposób pielęgnacji roślin, które musimy przyswoić, aby cieszyć się żywą zielenią wnętrz przez długi czas.

Rośliny doniczkowe - wymagania uprawowe

Rośliny, podobnie jak inne żywe organizmy, aby przetrwać i zachować dobrą zdrowotność, wymagają zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Jednym z ważniejszych czynników warunkujących odpowiedni rozwój rośliny jest jej dostęp do światła, które stanowi nieodłączny element procesu fotosyntezy. Zanim więc zdecydujemy się na uprawę danej rośliny, powinniśmy zapoznać się z jej wymaganiami. Ważne jest, aby nie stwarzać roślinom doniczkowym zbyt skrajnych warunków bytowania, ponieważ może to poważnie zaszkodzić ich rozwojowi. Rośliny wrażliwe są nie tylko na niedobór, ale także na nadmiar słońca, który może powodować jej poparzenia, co w konsekwencji prowadzi do obumarcia osobnika. Z drugiej strony, roślinom nie można też odmawiać dostępu do światła, gdyż decyduje ono o ich podstawowych funkcjach życiowych.

W zależności od tego, jakiej ilości światła do przeżycia roślina potrzebuje, wyróżniamy ich trzy grupy.

  • Pierwsza grupę stanowią rośliny rosnące na stepach, wrzosowiskach i innych otwartych przestrzeniach, gdzie w ciągu doby występuje niewiele cienia. Rośliny będą dobrze czuły się w tych naturalnych warunkach, jednak niekoniecznie zdołają przetrwać w dobrze nasłonecznionych, nagrzanych dodatkowo przez okienną szybę miejscach domowych. W takich warunkach dobrze radzą sobie, na przykład kaktusy, pelargonie czy oleandry.
  • Drugą, liczniejszą grupę tworzą rośliny wymagające przynajmniej minimalnego zacienienia w najgorętszych momentach dnia. Dlatego też, przy uprawie domowej, doniczki najlepiej jest ustawić po wschodniej lub zachodniej stronie mieszkania.
  • Trzecia grupa to rośliny cieniolubne, czyli takie, które do przetrwania i dobrego wzrostu potrzebują zacienienia o różnym nasileniu. Do roślin takich należą, na przykład begonie, paprocie oraz mchy.

Jeśli chodzi o zmianę miejsca roślin, często może ona niekorzystnie wpływać na ich rozwój. Prowadzi to nie tylko do zahamowania wzrostu, ale też do zrzucania pąków kwiatowych lub liści. To, czy roślina posiada wystarczający dostęp do światła słonecznego, możemy ocenić przede wszystkim na podstawie jej wyglądu.

Pielęgnacja roślin doniczkowych

W uprawie roślin doniczkowych istotne znaczenie ma jakość wody, której używamy do podlewania. Nie należy dostarczać roślinom doniczkowym zbyt twardej wody, ponieważ może powodować ona poważne zmiany w podłożu, na przykład zmniejszać kwasowość ziemi. Woda zawierająca zbyt dużo wapnia, sprawia z kolei, iż na liściach rośliny mogą pojawiać się białe plamy. Odczyn wody i podłoża może różnić się ze względu na poziom pH. Wyróżniamy zatem odczyn obojętny, zasadowy bądź kwaśny. Większość roślin doniczkowych najlepiej rośnie w podłożu o pH między 5,5 a 6,5, czyli o odczynie kwaśnym, zbliżonym do obojętnego. Do oznaczania odczynu wody lub podłoża używa się specjalnych papierków wskaźnikowych (lakmusowych) z dołączoną skalą barw i wartościami pH. Poza tym, przy uprawie roślin w domu, powinno ustalać się twardość wody używanej do ich podlewania oraz zawartość wapnia, co określa się za pomocą skali dH.

Podłoże glebowe roślin doniczkowych

Ważnymi czynnikami warunkującymi dobry rozwój roślin doniczkowych są temperatura, rodzaj oraz nawożenie podłoża. Odpowiednia ciepłota ziemi okazuje się być dużo ważniejsza w uprawie niektórych roślin niż zapewnienie im właściwej temperatury powietrza. Niektóre rośliny wymagają odpowiedniej ciepłoty płynącej od korzeni, ponieważ w zbyt niskich temperaturach mogą one ulegać uszkodzeniom.

Biorąc pod uwagę rodzaj podłoża, roślin doniczkowych nie powinno sadzić się w zwykłej, ogrodowej ziemi, lecz w specjalnie przygotowanym pod uprawę roślin w domu podłożu. Ziemia taka powinna być przede wszystkim bogata w odpowiednią ilość rozpuszczalnych w wodzie składników pokarmowych. Jednym ze standardowych, odpowiadających wymaganiom roślin podłoży jest mieszanka gliny i jasnego torfu o lekko kwaśnym odczynie, która zapewni roślinie odpowiednią ilość substancji pokarmowych przez około 3 miesiące. W krótkotrwałej uprawie roślin lub w ich ściółkowaniu, stosuje się natomiast podłoże wyjałowione o kwaśnym odczynie, przygotowane z czystego, jasnego torfu. Coraz częściej spotyka się także położę sztuczne, mające trwałą strukturę oraz charakteryzujące się dużą odpornością na gnicie. Jedną z takich substancji jest Styromull.

Potrzeby pokarmowe roślin doniczkowych

W uprawie roślin doniczkowych w domu, bardzo ważną kwestią jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb pokarmowych. Odbywa się to za pomocą różnych preparatów i nawozów, które stosuje się w odpowiednich okresach wzrostu roślin. Producenci oferują całą gamę takich substancji. Oprócz tego, iż pokrywają one zapotrzebowanie roślin na główne składniki odżywcze, mogą także sprzyjać ich wzrostowi oraz kwitnieniu.

Dobry nawóz charakteryzuje się przede wszystkim niezbyt dużą zawartością azotu, który stymuluje wzrost masy liści kosztem tworzenia się kwiatów w roślinie. Pełnowartościowe preparaty zawierają odpowiednie ilości trzech głównych składników pokarmowych:

  • azotu,
  • fosforu,
  • potasu.

Na przykład, jeśli chodzi o sukulenty i kaktusy, nawóz powinien zawierać małe ilości azotu, zaś więcej fosforu i potasu. Najczęściej polecanymi preparatami są nawozy dolewane do wody.

Komentarze